Polityka prywatności

Drodzy Klienci/Szanowni Rodzice

W związku z nadchodzącymi zmianami w zakresie ochrony prywatności

(Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem danych osobowych jest Progress-Camp s.c. z siedzibą we Wrocławiu (53-411) przy ul. Krucza 2a/25 (dalej: „Progress-Camp”).

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług oferowanych przez Progress-Camp m.in. organizacji obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci (do tego zaliczamy między innymi kontakt związany z wykonywaniem umowy). Jeśli zostanie wyrażona zgoda państwa dane zostaną także wykorzystane , aby powiadomić Państwa o nowościach, aktualnościach oraz promocjach.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

– w celu zawarcia, wykonania i kontynuacji umów usług oferowanych przez Progress-Camp.

– w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

– w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń

– w celu marketingu bezpośredniego

– w celu tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Progress-Camp)

– w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej

– w celu wsparcia obsługi

– w celu szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Progress-Camp przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CP Progress-Camp.

Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Progress-Camp, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, firmy oferujące usługi prawne lub audytowe, firmy ubezpieczeniowe, u których ubezpieczamy uczestników naszych obozów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Progress-Camp Twoich danych przysługuje szereg uprawnień:

– Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

–  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

– Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Progress-Camp może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza Państwa prawa proszę nas o tym poinformować. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

Pozdrawiamy,

Progress-Camp s.c.

Współpraca

Nasi partnerzy

skontaktuj się z nami

Kontakt

Napisz do nas lub zadzwoń:

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Progress-Camp s.c. z siedzibą ul.Kurcza 2a/25, 53-411 Wrocław, jako administratora danych osobowych, w celu realizacji usług dostępnych w serwisie oraz w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Progress-Camp w imieniu własnym.